En strategi anpassad för ditt företag

Written by Anton Kimfors

december 28, 2022

Anpassad strategi för ditt företag på Amazon

Del 3 av 5 – Detta är den tredje delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna del så kommer jag gå igenom hur du bygger en strategi som är anpassad för din verksamhet. 

 

På bloggen kan du läsa allt om grunderna och hur man faktiskt lyckas på Amazon, vad det är som driver försäljningen och hur alla de delarna hänger ihop. Så nu är det dags att bygga en strategi anpassad för ditt företag. Detta inlägget kommer inte bidra med mycket nytt, utan snarare lägga ihop de olika delarna jag redan har gått igenom.

 

 

Strategin som gör dig till en vinnare på Amazon

Den strategi som jag nu kommer presentera är inget revolutionerande, men den fungerar och det finns inget bättre alternativ. Det är snarare utförandet som kommer avgöra om ditt företag kommer lyckas eller inte. Många företag, stora som små, har nästan samma strategi. Men på grund av olika anledningar så hoppar de över delar av den vilket leder till tappad potential. Strategin i sig är generisk, vilket betyder att oavsett produkter, företagsstruktur, storlek, varumärke, osv., så kommer du kunna applicera denna strategin.

 

 

1. Välj produkter och marknad

Den första delen i en strategi på Amazon är givetvis att du väljer vilka produkter du skall sälja. Om du har ett befintligt produktsortiment handlar det om att göra en marknadsanalys på befintliga produkter och sedan göra ett val kring vilka produkter som skall lanseras på Amazon, om inte alla. För dig utan ett existerande företag blir detta steget något större, men målet blir detsamma. Du måste besluta dig för vilken eller vilka produkter som du skall sälja vid lanseringen.

Sedan måste du välja vart du vill sälja dina produkter. Även det är något som en marknadsanalys kommer hjälpa dig med. Du kan självklart lansera på flera marknader samtidigt, men jag rekommenderar starkt att starta med en marknad och sen expandera snabbt istället. Det leder oftast till bättre resultat och i slutändan går det ofta snabbare.

 

 

2. Optimera produkter och produktsidor

Efter det att du valt vilka produkter som skall säljas så börjar själva arbetet. Den första delen av arbetet blir att optimera allt som har med produkterna att göra. Framförallt handlar det om att skriva produkttexter som konverterar och är anpassat för SEO, ta fram riktigt bra produktbilder, och till sist lägga upp produkterna på Amazon. Men redan i detta steget kan det vara bra att se över eventuella förändringar du vill göra på produktpaketeringen för att minimera Amazons FBA kostnader.

Vid denna fas är det även viktigt att du börjar sätta upp de delar som är kopplade till ditt varumärke på Amazon. Framförallt det som kallas “Store”, som är ditt varumärkes egna lilla affärssida inne i Amazon. Men mer om det senare.

 

 

3. Lansera produkter

När det initiala jobbet på Amazon är gjort med produktsidorna så är det dags för lansering. Här är det framförallt annonseringen som måste upp för att kunna börja dra in den första vågen av ordrar. Om du har möjlighet så är det nu även ett bra tillfälle att börja arbeta med extern trafik och erbjudanden för att ge en extra boost av försäljning. Extern trafik är enkelt förklarat trafik som du skickar utifrån Amazon till dina produktsidor på Amazon. Exempelvis via nyhetsbrev, sociala medier eller en hemsida.

Målet med detta steget är helt enkelt att börja bygga det momentum som vi gick igenom tidigare. Den initiala försäljningen ger några extra knuffar till din vagn som skall upp för backen, och det gör att dina produkter börjar ranka. Efterhand, när de väl börjar ranka kommer du få in organisk trafik via Amazon och om din produktsida och erbjudandet är tillräckligt bra så kommer ordrar även trilla in.

 

 

4. Återkommande optimering

 

Annonsering

Vid den här fasen har du dina produkter uppe och optimerade, dessutom drar annonseringen in trafik och förhoppningsvis så har dina produkter börjat ranka på Amazon. Men det räcker inte, inte om du vill lyckas på Amazon. Och det vill du väl? Då behöver du fortsätta optimera de olika delarna för att först och främst klättra i ranking på Amazon, men framförallt för att maximera vinsterna. Det som du behöver optimera från dag 1 (nästan i alla fall) är annonserna. Annonser fungerar oerhört bra på Amazon, men det blir lätt dyrt. Däremot, utan bra optimering i system så förlorar du mycket i form av tillväxtmöjligheter, ranking och pengar.

 

Produktsidan

Inte bara annonser kan och ska optimeras. Du bör även vara uppmärksam på eventuella förbättringar av produktsidan, varumärkesarbetet på Amazon, produkterna i sig och erbjudanden. Till skillnad från annonseringen så behöver inte dessa delar optimeras så ofta. Det räcker antagligen att optimera, eller åtminstone se över, dessa delar någon eller några gånger per år.

Produktsidan kanske måste uppdateras med information som många kunder frågar efter, eller trycka ännu mer på de fördelar som många kunder har varit nöjda med. I värsta fall, om konverteringen är dålig utan annan förklarande orsak, så kan man behöva göra om jobbet från grunden. Det beror framförallt hur bra jobb du gjort från början och hur bra kundkännedom du har.

Varumärket är visserligen en del av produktsidan, men det förtjänar sitt egna fokus. Lyfts varumärket fram tillräckligt mycket? Lyfts komplimenterande produkter från ditt varumärke fram? Varumärken byggs väldigt sällan på Amazon, men att utnyttja ditt varumärkes styrka till max kan vara en enorm konkurrensfördel som kräver återkommande jobb.

Erbjudandet är naturligtvis viktigt och blir extra viktigt ju mindre som skiljer din produkt åt från konkurrenternas. Du bör se över allt från produktens pris till potentiella flerpack eller kit som du kan erbjuda dina kunder. Samt samla in data och se över tillfälliga erbjudanden som du kan tänkas ge under kortare perioder. Exempelvis under Prime Day, Black Friday, och andra stora shoppingdagar. Vilka erbjudanden ger dig mest pengar i fickan långsiktigt? Det är omöjligt att svara på utan att testa och mäta.

 

Produkterna

Sist men inte minst kommer produkterna. Det är inte ovanligt att korrigeringar bör göras även här. Självklart är det ett större steg och inte lika lätt att genomföra som ovannämnda optimeringar, men minst lika viktigt. Om kunden inte är nöjd med din produkt kommer inte fler ordrar från den personen. Istället riskerar du att få in dåliga omdömen och i värsta fall även returer. Så se till att se över vad kunderna skriver i sina omdömen om produkterna.

Är de missnöjda med X? Om det går att fixa, gör det. Om inte, se över om det problem/brist/missförstånd bör nämnas på produktsidan. Även mindre saker som paketering kan behöva korrigeras. Kanske för att minimera Amazons kostnader som delvis grundar sig på storleken på paketeringen. Eller kanske en så enkel sak som att instruktionerna på paketeringen behöver korrigeras för att öka kundens förståelse för produkten.

Det viktiga att förstå med optimeringarna är att allt måste göras för att minimera kostnader, göra kunderna nöjda, samt maximera volym och konvertering. Detta leder till bättre ranking och försäljning, som leder till större vinster för dig och ditt företag.

 

 

5. Expansion

Vinnande strategier kan växa, och om du ska kunna öka dina vinster vill du få ditt företag att göra just det. Antingen genom att expandera ditt produktutbud eller genom att expandera till fler marknader. Antagligen både och. När du når en nivå på din försäljning som möjliggör expansion så är Amazon en perfekt plattform. Att öka utbudet kräver varken större lagerlokaler eller systemuppdateringar. Du kan istället använda Amazons redan etablerade storlek och system för det.

Som jag poängterade i föregående inlägg så är ofta bra marginaler ett mål du vill sikta mot innan expansion. Och det är just det du har gjort när du i föregående steg fokuserat på optimeringen. Men marginalerna kan bara nå en viss nivå, de kommer inte kunna förbättras i all evighet. Så när du har lyckats nå bra nivåer är det helt klart tid att expandera.

 

Fler produkter eller fler marknader?

Ska du expandera via flera produkter eller till fler marknader? Svaret är båda. Om kapaciteten finns i ditt företag det vill säga. Men vad ska du prioritera? Det är svårt att svara på. Det beror helt på ditt företag och varumärke. Kanske det inte passar sig för ditt varumärke att ta in fler produkter, och då är såklart geografisk expansion det du bör prioritera. Eller så kanske ditt företag bara har en enda produkt och dina kunder skriker efter flera olika komplimenterande produkter. Då skall du givetvis fokusera på produktutbudet. Du måste se till ditt företags position och möjligheter.

Ett sätt att se på det är givetvis rent matematiskt. Att expandera till en ny marknad kräver support-personal, skattehantering, någon som kan översätta produkter, osv. Det är saker och roller som behövs oavsett hur många produkter du tar in på den nya marknaden. Expansion av produktsortiment kräver arbete med produktsidor, bilder, osv. Det krävs ungefär samma mängd jobb för varje produkt. Så räkna på hur mycket det skulle kosta att expandera till en ny marknad, och hur mycket det kostar att ta fram en eller fler nya produkter.

Sedan uppskattar du de potentiella inkomsterna och vinsten från de båda alternativen. Fokusera på det alternativ som ger bäst avkastning. Då kommer du förmodligen se att geografisk expansion är ett bättre alternativ om du redan har en stor produktportfölj. Samtidigt ger produktexpansion bättre siffror om du har ett färre antal produkter.

 

 

Anpassa och repetera

Där är grunden till din strategi. Du kommer upprepa strategin varje gång du skall lansera en ny produkt eller lansera på en ny marknad. Alltså, först välja produkt och marknad, sedan lägga upp bra produktsidor, lansera, fortsätta optimeringen och sedan expansion.

När du fått en klar bild över strategin så är det dags att du anpassar och specificerar de olika delarna så att de passar just ditt företag. Givetvis är det första steget att sätta upp en målsättning.

 

 

Vilka mål skall din strategi sträva mot?

För att kunna sätta upp en strategi anpassad för just ditt företag är det viktigt att du vet vart strategin skall leda. Alltså vad ditt mål är. Målet beror främst på förutsättningar i form av befintlig marknad, budget, tid, osv. Innan du utför steget i praktiken bör du ha gjort en marknadsanalys. Marknadsanalysen kommer hjälpa dig att förstå marknadernas storlek och konkurrens. Det kan vara direkt avgörande för budgetering och val av marknader framåt.

Ditt mål bör åtminstone precisera ett vinstmål med en tidsram. “Vi skall få X kronor i vinst inom Y år”. Därifrån kan du alltid jobba dig vidare baklänges i kombination med en marknadsanalys som visar försäljningspotentialen för ditt företags produkter. Genom att kolla på marginalerna på produkterna kan du lätt räkna ut hur mycket du måste sälja för att göra vinsten du satt upp som mål. När du ser över hur mycket den befintliga marknaden säljer så kan du se om det finns möjlighet för dina produkter att komma upp i de nivåerna och hur många produkter du då måste sälja. När du vet hur många produkter som måste upp och hur mycket de måste sälja kan du även börja räkna på initiala kostnader för SEO, copy, bilder och annonser.

Det är helt omöjligt för dig att få fram några exakta siffror. Allt är uppskattningar och det är okej. De ovan är bara initiala mål och du kommer behöva uppdatera dem flera gånger om beroende på ändrade förutsättningar, resultat fram till målen, osv. Redan när du börjar räkna på de initiala kostnaderna kan du vilja ändra de nyss satta målen, vilket är rimligt. Om kostnaderna är för stora kanske du måste skära ner målen något (tills du ser resultat i alla fall). Och om kostnaderna ryms inom budgeten med marginal så bör du kanske istället höja målen.

 

 

Sätt upp delmål

Oavsett hur stort ditt företag och mål är så bör du dela upp dina mål i delmål. Om ditt mål är att göra en vinst på en miljon inom 2 år så finns det många delmål att nå och saker att göra fram tills dess. Du måste exempelvis få upp dina produkter på en eller flera marknader, sätta upp annonser, kanske ta nya bilder, skriva nya produkttexter optimerade för Amazon, osv. Du kanske även måste ta in ny personal, frilansare eller en byrå. För att nå ditt mål inom 2 år är det även bra om du har identifierat ungefär vart du behöver ligga någonstans efter, exempelvis 6, 12 och 18 månader.

Varför dela upp målet på detta vis? Det har (tyvärr) visat sig att vi människor är usla på att uppskatta hur lång tid det tar att utföra projekt och hur mycket det kostar. Ju större projekt, desto svårare blir det att uppskatta tiden. Så genom att bryta ner projektet i delmål blir det enklare för dig att göra en bra uppskattning. Detta kommer hindra dig från att missa dina mål eller stå där utan tillräcklig budget när det verkligen gäller.

När du skapar dina delmål, se till att få med alla viktiga delar som måste ske för att du skall nå ditt slutgiltiga mål. Nedan hittar du en checklista med saker som du bör ta med, men se till att även sätta ett datum för när du bör har klart varje delmål. Kom ihåg att varje företag är unikt och du kan mycket väl behöva lägga till många fler saker och delmål. Eller ta bort några.

Checklista för delmål

 • Marknadsanalys
 • Marginalkalkyl
 • Produkt & marknadsbeslut
 • Budgetering
 • Produkttillverkning
 • Produktkvalitets-kontroll
 • Frakter av olika slag
 • Produktbilder
 • Produkttexter som är SEO & konverteringsoptimerade.
 • Registrering på Amazon
 • Lista produkterna på Amazon
 • Annonseringsstruktur
 • Bokföringssystem
 • VAT-registrering / Sales Tax hantering
 • Varumärkesregistrering
 • Uppbyggnad av en “Store”
 • Lansering
 • Andra PR-aktiviteter (influencers, kampanjer, osv)
 • Olika säljmål efter X antal månader
 • Supporthantering
 • Annonseringsoptimering
 • Marknadsexpansion
 • Expansion av produktportfölj
 • Anställning av ny personal
 • Anlita frilansare eller byrå

 

 

Rätt person på rätt plats

När du satt upp mål och delmål bör du ha identifierat vilka områden som måste täckas. Exempelvis copy och SEO, annonser, bilder, administration, osv. Då måste du även identifiera vem som skall ta hand om varje område. Var så specifik som möjligt. Istället för att skriva ut att ni exempelvis ska sköta administration av kontot internt i ditt företag, kan man istället skriva ut namnet på den personen som kommer vara ansvarig. Istället för att skriva ”byrå” om den som ska sköta annonseringen, skriv namnet på byrån eller byråerna som du önskar tog sig an uppdraget.

Genom att vara så specifik som möjligt så kommer du lättare kunna identifiera potentiella flaskhalsar och problem i strategin. Det sista du vill är att du står där utan tid eller kunskap när det är dags att utföra exempelvis SEO-arbetet. Identifiera istället behoven och vem som ska utföra arbetet tidigt, och ta itu med områden som du redan nu ser inte täcks.

 

 

Sätt en plan för genomförandet

När du har satt dina delmål och identifierat vem som ska ha vilken roll, är det dags att sätta en ordentlig plan för genomförandet. I och med att du redan identifierat datum för när alla de olika delmålen ska vara nådda så är det egentligen inte så mycket kvar att göra. Det som är kvar sedan är att sätta ett datum även för när varje delmål måste påbörjas. Se till att varje person och aktör som du vill ha med i ditt team är med och tycker till kring detta. En person som jobbat med annonsering eller SEO gör ofta bättre tidsuppskattningar kring just de uppgifterna än någon som inte har samma erfarenhet.

Om du eller de team-medlemmar som ska ansvara för de olika delmålen inte har tidigare erfarenhet av de fälten, se till att göra lite research innan tidsramen sätts. Du kan exempelvis läsa min E-bok, kontakta någon du vet har mer erfarenhet eller/och Googla dig fram till ungefärlig svar.

 

Jag har nu gått igenom det mest essentiella kring hur du bygger en strategi anpassad för ditt företag på Amazon! Missa inte de sista två delarna i denna flerstegs-guiden för en komplett inblick i att skapa en framgångsrik Amazon-strategi.

Välkommen till SellWave!

Här kan du hitta massor information om hur man säljer på marknadsplatsers och framförallt Amazon.

Ifall du behöver hjälp med Amazon är du varmt välkommen att kontakt oss.

Men det finns också massor av info att hämta på SellWave bloggen.

 

Att skriva produkttexter som konverterar

Att skriva produkttexter som konverterar

Del 2 av 4 – Detta är den andra delen i en flerstegs-guide kring hur du optimerar produktsidor på Amazon. I denna del så kommer jag gå igenom hur du skriver produkttexter som konverterar.   Jag har i föregående avsnitt gått igenom grunderna i att optimera...

Optimera dina produktsidor på Amazon

Optimera dina produktsidor på Amazon

Del 1 av 4 – Detta är den första delen i en flerstegs-guide kring hur du optimerar produktsidor på Amazon. I denna del kommer jag gå igenom vad som bör optimeras på dina produktsidor.   Amazon är en massiv marknadsplats med stora möjligheter, men också många...

Kommunicera med kunder på Amazon

Kommunicera med kunder på Amazon

Det är inte alltid lätt att veta hur och vad man får göra på Amazon. En vanlig grej som säljare gör fel är hur man kommunicerar med kunder på Amazon. Amazon har nämligen ganska strikta regler och döljer många av kommunikationsmöjligheterna. Därför tänkte...

Lansering av produkter på Amazon

Lansering av produkter på Amazon

Del 5 av 5 – Detta är den sista delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna avslutande delen kommer jag att gå igenom hur du bör tänka kring din lansering av produkter på Amazon.    När du beslutar dig för att...

Förbered för framgång på Amazon

Förbered för framgång på Amazon

Del 4 av 5 – Detta är den fjärde delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna del går vi igenom hur du bygger ett team och vilka verktyg du kan tänkas behöva. Detta avsnittet innehåller ytterst viktigt information för dig...

Skriven av:

Anton Kimfors

anton@sellwave.se

Grundare av SellWave, Facebook-gruppen Amazon FBA – Sverige och driver även sin YouTube-kanal där han hjälper och diskuterar med tittare kring Amazon.

Senaste på bloggen

Läs de senaste inläggen på bloggen eller se alla inlägg här

Optimera dina produktsidor på Amazon

Optimera dina produktsidor på Amazon

Del 1 av 4 – Detta är den första delen i en flerstegs-guide kring hur du optimerar produktsidor på Amazon. I denna del kommer jag gå igenom vad som bör optimeras på dina produktsidor.   Amazon är en massiv marknadsplats med stora möjligheter, men också många...

läs mer
Kommunicera med kunder på Amazon

Kommunicera med kunder på Amazon

Det är inte alltid lätt att veta hur och vad man får göra på Amazon. En vanlig grej som säljare gör fel är hur man kommunicerar med kunder på Amazon. Amazon har nämligen ganska strikta regler och döljer många av kommunikationsmöjligheterna. Därför tänkte...

läs mer
Lansering av produkter på Amazon

Lansering av produkter på Amazon

Del 5 av 5 – Detta är den sista delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna avslutande delen kommer jag att gå igenom hur du bör tänka kring din lansering av produkter på Amazon.    När du beslutar dig för att...

läs mer
Förbered för framgång på Amazon

Förbered för framgång på Amazon

Del 4 av 5 – Detta är den fjärde delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna del går vi igenom hur du bygger ett team och vilka verktyg du kan tänkas behöva. Detta avsnittet innehåller ytterst viktigt information för dig...

läs mer
Förbättra marginalerna på Amazon

Förbättra marginalerna på Amazon

Del 2 av 5 – Detta är den andra delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon plattformen. Är du i behov av att förbättra marginalerna på Amazon? I denna delen kommer jag att gå igenom hur du förbättrar marginalerna på Amazon och...

läs mer
Momentum leder till sälj

Momentum leder till sälj

Del 1 av 5 – Detta är den första delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I den första delen så kommer jag gå igenom hur viktigt det är med momentum på Amazon.    Momentum Tänk dig att Amazons ranking är en backe och...

läs mer