Registrera Sig På Amazon

Written by Anton Kimfors

oktober 21, 2019

Att registrera sig på Amazon

Så du eller ditt företag vill sälja på Amazon? Självklart är första steget då att registrera sig på Amazon, men tyvärr får många stora problem redan där.

 

Vissa får problem redan innan registreringen är klar, ofta med antingen identifikationen som behöver skickas in eller med det Bank Statement som också krävs. Men det de flesta får problem med är när man fått klart sin registrering och nästa omedelbart får ett email från Amazon där det står att man blivit avstängd och att man behöver skicka in stärkande dokument för att få fortsätta sälja. De dokumenten som då Amazon ber om är oftast Utility Bill och Business License och det finns en hel del krav på dessa som de flesta inte följer när de skickar in sina dokument. Det kan skapa en massa problem och i slutändan kan Amazon stänga av kontot helt och hållet. Ibland kan även andra dokument efterfrågas, men det beror mycket på bolagsform, vilken av Amazons marknadsplatser ni säljer på och lite andra parametrar.

 

Det är så mycket enklare att göra rätt från början istället för att chansa och skicka in felaktiga dokument. När Amazon väl tagit beslut kan det vara extremt svårt att få de att ändra sig…. Helt ärligt kan det vara nästan omöjligt att ens få tag på någon hos Amazon. Så därför skall vi nu försöka förklara allt för att det skall bli så enkelt och smidigt för er som möjligt. Texten kommer börja med att först förklara de generella problemen med dokumenten som skall skickas in och sedan enskilt gå in på varje dokuments krav och regler. Detta kan vara en trög text att ta sig igenom, men det är viktigt så håll ut!

 

 

Om du eller ditt företag skulle vilja klara registreringsprocessen så snabbt och smidigt som möjligt så erbjuder SellWave en 3-stegs lösning, läs mer här.

 

 

De generella kraven på dokumenten vid registrering på Amazon

Det vanligaste felet

Det vanligaste felet är att dokumenten som skickas in till Amazon är på Svenska.  Business LicenseUtility Bill och Bank Statement skall alla vara på engelska och om de inte går att få tag på engelska krävs det att en auktoriserad översättning görs. Detta är ett krav från Amazon. En sådan översättning kan endast göras av en godkänd översättare och det kostar lite pengar att få den översatt. Men det är verkligen pengar väl investerade för att slippa eventuella problem med Amazon.

 

Det finns en del byråar som sysslar med översättning av dokument och vi rekommenderar att ni tar hjälp av ett företag som kan få översättningen auktoriserad i Sverige. Diction.se är en snabbväxande byrå med förhållandevis låga priser. Vi har själva varit i kontakt med dom innan och vi frågade dom ifall vi kan få en rabatt för våra läsare. Så om du anger ”Sell Wave” när du mailar dom så får du 5% rabatt.

 

Ps. om ni gjort en översättning. Skicka in både original på svenska och översatt version

 

Ett annat vanligt fel

Ett annat vanligt fel företag gör när de registrerar sig på Amazon är att skicka in dokument med olika information. När Amazon ber er att skicka in dokument så är det för att kunna kontrollera att informationen ni uppgivit vid registrering stämmer. T ex adress och företagsnamn. Om dessa då skiljer sig åt på de olika dokumenten så blir det problem med en gång. Ett vanligt exempel är när den Business License som skickas in är registrerad på en tidigare adress medan den Utility Bill som skickas är för en ny adress. Olika adresser => problem.

(Mer till vad Business License och Utility Bill är nedan)

 

Det tredje vanliga felet

Det tredje vanliga felet som jag sett att företag gör är att skicka in bilder med alldeles för dålig upplösning eller i fel format. Oftast gäller detta identifikationen. Denna kan skickas in genom att man tar en bild på t ex ett giltigt pass. Det gäller då att all text är läsbar och att formatet är ett av de format som Amazon godkänner.

 • Formaten som är godkända är: .png, .jpg, .jpeg, .pdf, .tiff och .tif.
 • Filstorleken får inte överstiga 10mb
 • Inga skärmdumpar är tillåtna. Bilderna skall antingen vara scannade eller tagna med en kamera.

 

Ett sista generellt tips

Detta är inget krav från Amazon och inget som man kan säga att företag gör fel… men det kan inte skada och när man handskas med Amazon gäller det att göra allt så tydligt och enkelt som möjligt. Namnge filerna efter dess innehåll. Så t ex, när ni skall skicka in en Utility Bill som ni översatt och därmed även skall skicka in en svensk version, skicka då in filerna med namn som beskriver dessa. T ex:

 • Utility_Bill_English.jpg
 • Utility_Bill_Swedish.jpg

Inga specialkaraktärer får heller finnas i filnamnen (t ex $, & och @).

 

Nu till de separata dokumenten och vilka krav Amazon ställer på dessa.

 

Vänta! Innan du går vidare så måste du kolla in vår 12-stegs guide till hur du registrerar dig på Amazon. Den går igenom varje enskilt steg i detalj så du lät kan gå igenom registreringen utan problem.

 

 

Identifikation – Vad krävs?

Det dokumentet som man skickar in för att stärka ens identitet måste vara ett ID godkänt av Sverige (eller det land man driver sitt företag ifrån). Exempel på godkända dokument är pass och nationellt id. Utöver de krav som nämnt under ”Generella Krav” ovan så ställs följande krav:

 • Namnet på ID-dokumentet måste vara exakt det samma som namnet som registrerat på Amazon.
 • Dokumentet måste vara i färg (svartvitt accepteras ej).
 • Om du väljer att skicka ett ID-kort med fram och baksida (istället för ett pass t ex) så behöver båda sidorna av ID-kortet vara med och bilderna på dessa måste finnas i samma fil.
 • Födelsedatum måste matcha det födelsedatum som angivits på Amazon
 • Det måste finnas en signatur

 

 

Bank Statement – Vad krävs?

Detta är lite av en specialare och det är för att de allra flesta företagen som börjar sälja på Amazon använder sig utav ett företag som heter Hyperwallet för att hantera transaktionerna från Amazon till företagskontot. Amazon kräver nämligen att man har ett bankkonto i ett land med en lokal valuta som också är en valuta som stöds av Amazon. Den svenska kronan gör inte, men det går att alltså att kringgå med hjälp av Hyperwallet, som även rekommenderas av Amazon.

Om man istället för Hyperwallet vill använda sig utav en ”vanlig” bank så går det bra, men det kräver att man har ett konto i ett land som följer kravet ovan. Finland är ett vanligt val för svenska företag.

 

 

Bank Statement ifall ni använder Hyperwallet

Ifall att ni använder Hyperwallet är det mycket enkelt att att skicka in detta dokument. Eftersom Amazon aktivt samarbetar med Hyperwallet. Det finns nämligen ett dokument klart att ladda ner som ni sedan kan skicka in till Amazon. Detta dokumentet hittas genom att logga in på Hyperwallet och klicka på ”Home”. Klicka sedan på ”Deposit Account”. Längst ner på denna sida finns vad de kallar för ”Account Verification” och bredvid detta finns en knapp med texten ”Download”. Tryck på denna så har ni erat Bank Statement klart att skicka in till Amazon.

Obs. Liknande metoder för att få fram ett giltigt dokument finns hos andra online-banker. T ex Payoneer.

 

 

Bank Statement ifall ni använder en annan bank

Ifall ni inte använder Hyperwallet (eller liknande) så ställs dessa krav på det Bank Statement som skall skickas in:

 • Måste innehålla företagets adress och kundtransaktioner
 • Det måste vara hämtat inom de senaste 180 dagarna
 • Det måste vara i färg
 • Måste visa transaktionsaktivitet (men beloppen kan döljas)
 • Om bankkontot håller ert företagsnamn så måste detta vara samma namn som de ni registrerat hos Amazon. Om det är en enskild firma så måste bankkontots namn vara detsamma som det namn du registrerat på Amazon.
 • Bankens logga, kontonummer, företagsadress, företagsnamn eller kontaktperson, och bankkontohavarens namn måste vara tydligt synligt

 

 

Business License – Vad krävs?

Detta fås genom att gå till bolagsverkets hemsida och beställa ett registreringsbevis. Detta måste vara på engelska och kostar 250kr. Om det skulle vara så att ni har ert företag registrerat utomlands eller av någon anledning inte får erat bevis från bolagsverket godkänt så är det bra att dubbelkolla så att ni följer Amazons alla krav. Kraven de ställer är:

 • Företagsnamn och övrig information måste vara synlig.
 • Namnet på den representativa eller ägaren måste matcha det namn som finns på identifikations dokumentet ni skickat in.
 • Måste vara giltigt i minst 45 dagar från och med registrering
 • Får inte ha återkallats eller stängts ner av den lokala regeringen

 

 

Utility Bill – Vad krävs?

Till det sista dokumentet, Utility Bill som Amazon också ibland kallar ”Proof of address”. Detta skickar man alltså in för att stärka att företaget som man registrerat faktiskt finns på den adressen man angett. Eftersom det är ett vanligt fel företag gör gällande detta dokument så skadar det inte att upprepa. Detta dokumentet (precis som alla andra) måste vara på engelska och om ni har fått dokumentet på svenska så måste ni få det översatt av en auktoriserad översättare. T ex av Diction.se där ni kan få 5% rabatt om ni anger ”Sell Wave” när ni pratar med dom.

Denna informationen ställer Amazon på dokumentet:

 • Namn och adress måste vara synligt
 • Kan vara en faktura/räkning på vatten, elektricitet, gas, internet, telekom eller mobil.
 • Om fakturan/räkningen för eran adress inte är under ert/ditt namn, skicka en faktura associerad med adressen och underlag för att ni/du är verksamma på denna adressen, även om fakturan inte är under ert/ditt namn.
 • Får inte vara äldre än 180 dagar

 

 

Notis – Andra Dokument

Sedan den här blog posten publicerades första gången har vi på SellWave hjälpt flertalet företag med registreringen där de blivit efterfrågade andra dokument än de som nämnts ovan. Bland annat har aktiebok (complete share register), bolagsordning (articles of association) och kocernstruktur (organizational chart) efterfrågats. Vi har hittills inte stött på något problem med att få dessa dokument godkända.

 

 

Vi har fortfarande problem, vad ska vi göra??

Om ni skickat in alla dokumenten och ni har gått igenom alla punkter här och kontrollerat så att allt skall vara korrekt och ändå blir nekade så är detta vad man kan göra:

 • Be någon annan läsa igenom denna artikel och era dokument. Ibland krävs det någon annans ögon för att se de eventuella felen. Eller, för att klara av processesn så snabbt som möjligt -> ta professionell hjälp. Kontakta oss här för support vid registrering.
 • Kontrollera era uppgifter på Amazon, kanske har ni skrivit in fel här? Stavfel, missade mellanrum osv?
 • Fortsätt mejla Amazon och fråga vad som är fel. Svara inte enbart på de mailen som de skickat ut till er, utan öppna ett nytt ”case” i Amazons ”Seller Central” och förklara läget.

 

 

Tack så mycket för att du tagit dig tiden att läsa och jag hoppas detta kan vara till hjälp. Lycka till!

*Disclaimer: All information är hämtad direkt från Amazon eller via kommunikation med Amazon. Vi kan inte garantera att Amazon inte ändrar sina regler/krav. Vi rekommenderar därför att dubbelkolla dessa regler och krav med Amazon.

Välkommen till SellWave!

Här kan du hitta massor information om hur man säljer på marknadsplatsers och framförallt Amazon.

Ifall du behöver hjälp med Amazon är du varmt välkommen att kontakt oss.

Men det finns också massor av info att hämta på SellWave bloggen.

 

En strategi anpassad för ditt företag

En strategi anpassad för ditt företag

Del 3 av 5 – Detta är den tredje delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna del så kommer jag gå igenom hur du bygger en strategi som är anpassad för din verksamhet.    På bloggen kan du läsa allt om grunderna och...

Förbättra marginalerna på Amazon

Förbättra marginalerna på Amazon

Del 2 av 5 – Detta är den andra delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon plattformen. Är du i behov av att förbättra marginalerna på Amazon? I denna delen kommer jag att gå igenom hur du förbättrar marginalerna på Amazon och...

Momentum leder till sälj

Momentum leder till sälj

Del 1 av 5 – Detta är den första delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I den första delen så kommer jag gå igenom hur viktigt det är med momentum på Amazon.    Momentum Tänk dig att Amazons ranking är en backe och...

Hitta lönsamma produkter att sälja på Amazon

Hitta lönsamma produkter att sälja på Amazon

Oavsett om du är en privatperson som vill börja sälja på Amazon eller om du är ett väletablerat företag så kan jakten på nya, lönsamma produkter att sälja på marknadsplatsen vara aktuell. För nya personer eller företag så är det såklart ett krav. Utan...

Vanliga misstag på Amazon

Vanliga misstag på Amazon

Du har redan fått en introduktion till Amazon och hur man lyckas på plattformen, men det finns också många fällor och misstag du behöver undvika. Vissa misstag kan lätt ske men då samtidigt skapa dramatiska effekter. Så enkla saker som att misslyckas med...

Skriven av:

Anton Kimfors

anton@sellwave.se

Grundare av SellWave, Facebook-gruppen Amazon FBA – Sverige och driver även sin YouTube-kanal där han hjälper och diskuterar med tittare kring Amazon.

Senaste på bloggen

Läs de senaste inläggen på bloggen eller se alla inlägg här

Momentum leder till sälj

Momentum leder till sälj

Del 1 av 5 – Detta är den första delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I den första delen så kommer jag gå igenom hur viktigt det är med momentum på Amazon.    Momentum Tänk dig att Amazons ranking är en backe och...

läs mer
Hitta lönsamma produkter att sälja på Amazon

Hitta lönsamma produkter att sälja på Amazon

Oavsett om du är en privatperson som vill börja sälja på Amazon eller om du är ett väletablerat företag så kan jakten på nya, lönsamma produkter att sälja på marknadsplatsen vara aktuell. För nya personer eller företag så är det såklart ett krav. Utan...

läs mer
Vanliga misstag på Amazon

Vanliga misstag på Amazon

Du har redan fått en introduktion till Amazon och hur man lyckas på plattformen, men det finns också många fällor och misstag du behöver undvika. Vissa misstag kan lätt ske men då samtidigt skapa dramatiska effekter. Så enkla saker som att misslyckas med...

läs mer
Automatisera optimeringen av dina annonser på Amazon

Automatisera optimeringen av dina annonser på Amazon

Del 11 av 11 – Detta är den sista delen av en flerstegs-guide till hur du lyckas med annonser på Amazon. I denna delen kommer jag att gå igenom hur du kan automatisera optimeringen av dina annonser, för att spara så mycket tid som möjligt.   Som du nu märker så...

läs mer
Avancerad annonsoptimering på Amazon

Avancerad annonsoptimering på Amazon

Del 10 av 11 – Detta är den tionde delen av en flerstegs-guide till hur du lyckas med annonser på Amazon. I denna delen kommer jag att  gå igenom mer avancerad annonsoptimering på Amazon. Excel kunskaper kommer att komma till bra användning i detta steg.    ...

läs mer
Kannibalism av sökord på Amazon

Kannibalism av sökord på Amazon

Del 9 av 11 – Detta är den nionde delen av en flerstegs-guide till hur du lyckas med annonser på Amazon. I denna delen kommer jag gå igenom vad man menar med kannibalism av sökord på Amazon och hur det kan påverka dina annonser.     Vad är kannibalism av...

läs mer