Sponsored Brands & Sponsored Display på Amazon

Written by Anton Kimfors

augusti 24, 2022

Sponsored Brands & Sponsored Display på Amazon

Del 8 av 11 – Detta är den åttonde delen av en flerstegs-guide till hur du lyckas med annonser på Amazon. I denna delen kommer jag att gå igenom Sponsored Brands & Sponsored Display på Amazon. Hur och när du bör använda dom, och hur du optimerar dom.

 

Allt jag hittills har gått igenom gäller för Sponsored Products annonser, men vad gäller för Sponsored Brands och Sponsored Display på Amazon? Principen är exakt densamma. Du vill försöka hitta de bästa sökorden, maximera resultaten från dessa och eliminera de sökorden som inte generar de resultaten du kräver. Du kommer dessutom göra det på samma sätt, med en eller flera Explore kampanjer och en eller flera Winner kampanjer. Skillnaden är att dessa två annonstyper hanteras något annorlunda på grund av hur de sätts upp i Amazon.

Jag vill dock återigen poängtera att Sponsored Products annonserna är grundstenen. Jag rekommenderar att vänta med Sponsored Brands och Sponsored Display tills att Sponsored Products annonser är uppe och rullar på ordentligt.

 

 

1. Vad är Sponsored Brands kampanjer på Amazon?

För dina Sponsored Brands kampanjer så har du möjlighet att använda exakt samma targeting type för dina vinnarkampanjer. Du kan alltså både använda Product och Exact targeting. Men för dina utforskande kampanjer (Explore) så kan du inte göra samma sak som tidigare. Sponsored Brands har nämligen inga automatiska kampanjer och därför begränsas du kraftigt i hur mycket nya sökord du kan upptäcka. Men du kan använda Broad targeting, men som du vet så bygger det på att du lägger in sökord själv och du kommer trots detta inte kunna hitta alla den sortens sökord som en Auto-kampanj hade hittat. Mitt förslag är därför att antingen helt eller delvis använda sökorden som du upptäcker med dina Sponsored Products annonser, och sen lägga in dom i dina Sponsored Brands vinnarkampanjer och Broad-kampanj. Det är trots allt samma produkt som kunderna köper och därav bör samma sökord vara relevanta. Skillnaden ligger i vart annonserna visas och även hur bra de konverterar.

 

Segmentera Sponsored Brands kampanjer på Amazon

En annan stor skillnad med Sponsored Brands kampanjerna är hur du segmenterar produkterna in i olika kampanjer. Varje sån här annons visar nämligen upp tre produkter samtidigt. Eftersom det då finns en möjlighet att visa upp matchande produkter bredvid varandra så bör du inte längre enbart ha en sorts produkt per kampanj. Kolla istället själv på dina produkter. Vilka bör visas upp tillsammans? Kan du visa upp olika variationer av samma slags produkt samtidigt? Tänk efter och utarbeta en strategi här och jobba utifrån den. Ju mer du kan dela upp produkter, desto mer kontroll får du, men det tar även mer tid för dig att kontrollera.

 

Video Sponsored Brands kampanjer och mer

På senare tid har även andra typer av Sponsored Brands annonser dykt upp. Exempelvis videoannonser. Oavsett typ av annons kan du implementera samma system. Det du däremot bör uppmärksamma är att vissa av dessa annonser kräver olika slags content. Content som påverkar annonsernas prestation. Därav kommer du för dessa annonser även behöva mäta olika videos/bilders prestation och arbeta med att skapa så bra annonser som möjligt. A/B testa med andra ord.

 

 

 

2. Vad är Sponsored Display kampanjer på Amazon?

Sponsored Display annonserna skiljer sig kraftigt från de andra annonstyper. Med dessa annonser lägger du nämligen aldrig in sökord. Istället kan du annonser mot Amazon Audiences, eller så kan du använda Remarketing.

 

 

Vad är Retargeting i Sponsored Display?

Remarketing innebär att du annonser mot en kundgrupp som redan visat intresse för produkterna du eller konkurrenter säljer inne på Amazon. Exempelvis så kan du annonsera mot alla kunder som klickat sig in via dina tidigare annonser eller som kollat på produkter i en specifik kategori. Även om båda dessa är Remarketing så kommer jag hädanefter kalla de annonser där du annonserar mot kunder som kollat på dina produkter för Remarketing. Annonserna som vänds mot kunder som kollat på produkter i din kategori väljer jag istället att kalla Category.

 

 

Vad är Amazon Audiences i Sponsored Display?

Amazon Audiences är grupper av kunder som Amazon med hjälp av data definierat är intresserade av specifika områden, exempelvis fotboll eller frön. Amazon Audiences är, när jag skriver detta, ett nytt koncept och hittills har det inte gett bra resultat för de annonser jag sett och själv testat. Denna annonstypen är något redundant och målgrupperna täcks redan av de andra slags annonserna du bör köra. Därför råder jag dig att avstå från denna annonstyp för tillfället. Men håll ögonen öppna för eventuella uppdateringar från Amazon som kan komma att ändra detta. Vad jag istället råder dig att göra är att använda Remarketing och Category.

 

 

Hur optimerar man Sponsored Display annonser?

Många av de saker vi gått igenom i tidigare kapitel (matchtyper och Winner/Explore uppdelning) är inte applicerbara på Sponsored Display annonser. Detta beror på att deras struktur ser annorlunda ut och på grund av saknaden på sökord. Men struktureringen efter produktkategorier är densamma. Se till att separera dina olika produkter i olika kampanjer även för dessa annonser. Du bör segmentera kampanjerna på precis samma sätt som dina Sponsored Products annonser. Alltså olika kampanjer för olika produktkategorier. För varje produktkategori vill du sedan skapa två kampanjer, en för Remarketing och en för Categories. Dessa motsvarar de matchtyperna du använt för de andra annonstyperna. Om din budget är låg, eller om du vill starta försiktigt så är Remarketing kampanjen den som är den absolut viktigare av dessa två kampanjer. Dina AdGroups kommer se precis ut som för dina Sponsored Products kampanjer. En AdGroup för varje produkt.

För att optimera annonserna kommer du inte behöva flytta några sökord fram och tillbaka, eftersom det inte finns några sökord i Sponsored Display kampanjer. Den optimeringen du kan och bör göra är istället att optimera buden för alla AdGroups. Men det är allt, inget mer behövs här ifall du segmenterar produkter och produktkategorier ordentligt.

Välkommen till SellWave!

Här kan du hitta massor information om hur man säljer på marknadsplatsers och framförallt Amazon.

Ifall du behöver hjälp med Amazon är du varmt välkommen att kontakt oss.

Men det finns också massor av info att hämta på SellWave bloggen.

 

Att skriva produkttexter som konverterar

Att skriva produkttexter som konverterar

Del 2 av 4 – Detta är den andra delen i en flerstegs-guide kring hur du optimerar produktsidor på Amazon. I denna del så kommer jag gå igenom hur du skriver produkttexter som konverterar.   Jag har i föregående avsnitt gått igenom grunderna i att optimera...

Optimera dina produktsidor på Amazon

Optimera dina produktsidor på Amazon

Del 1 av 4 – Detta är den första delen i en flerstegs-guide kring hur du optimerar produktsidor på Amazon. I denna del kommer jag gå igenom vad som bör optimeras på dina produktsidor.   Amazon är en massiv marknadsplats med stora möjligheter, men också många...

Kommunicera med kunder på Amazon

Kommunicera med kunder på Amazon

Det är inte alltid lätt att veta hur och vad man får göra på Amazon. En vanlig grej som säljare gör fel är hur man kommunicerar med kunder på Amazon. Amazon har nämligen ganska strikta regler och döljer många av kommunikationsmöjligheterna. Därför tänkte...

Lansering av produkter på Amazon

Lansering av produkter på Amazon

Del 5 av 5 – Detta är den sista delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna avslutande delen kommer jag att gå igenom hur du bör tänka kring din lansering av produkter på Amazon.    När du beslutar dig för att...

Förbered för framgång på Amazon

Förbered för framgång på Amazon

Del 4 av 5 – Detta är den fjärde delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna del går vi igenom hur du bygger ett team och vilka verktyg du kan tänkas behöva. Detta avsnittet innehåller ytterst viktigt information för dig...

Skriven av:

Anton Kimfors

anton@sellwave.se

Grundare av SellWave, Facebook-gruppen Amazon FBA – Sverige och driver även sin YouTube-kanal där han hjälper och diskuterar med tittare kring Amazon.

Senaste på bloggen

Läs de senaste inläggen på bloggen eller se alla inlägg här

Optimera dina produktsidor på Amazon

Optimera dina produktsidor på Amazon

Del 1 av 4 – Detta är den första delen i en flerstegs-guide kring hur du optimerar produktsidor på Amazon. I denna del kommer jag gå igenom vad som bör optimeras på dina produktsidor.   Amazon är en massiv marknadsplats med stora möjligheter, men också många...

läs mer
Kommunicera med kunder på Amazon

Kommunicera med kunder på Amazon

Det är inte alltid lätt att veta hur och vad man får göra på Amazon. En vanlig grej som säljare gör fel är hur man kommunicerar med kunder på Amazon. Amazon har nämligen ganska strikta regler och döljer många av kommunikationsmöjligheterna. Därför tänkte...

läs mer
Lansering av produkter på Amazon

Lansering av produkter på Amazon

Del 5 av 5 – Detta är den sista delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna avslutande delen kommer jag att gå igenom hur du bör tänka kring din lansering av produkter på Amazon.    När du beslutar dig för att...

läs mer
Förbered för framgång på Amazon

Förbered för framgång på Amazon

Del 4 av 5 – Detta är den fjärde delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna del går vi igenom hur du bygger ett team och vilka verktyg du kan tänkas behöva. Detta avsnittet innehåller ytterst viktigt information för dig...

läs mer
En strategi anpassad för ditt företag

En strategi anpassad för ditt företag

Del 3 av 5 – Detta är den tredje delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon. I denna del så kommer jag gå igenom hur du bygger en strategi som är anpassad för din verksamhet.    På bloggen kan du läsa allt om grunderna och...

läs mer
Förbättra marginalerna på Amazon

Förbättra marginalerna på Amazon

Del 2 av 5 – Detta är den andra delen av en flerstegs-guide kring hur du skapar en framgångsrik strategi på Amazon plattformen. Är du i behov av att förbättra marginalerna på Amazon? I denna delen kommer jag att gå igenom hur du förbättrar marginalerna på Amazon och...

läs mer
Share This